Một số lưu ý về hợp đồng mua bán căn hộ

Chủ đầu tư chỉ được phép bàn giao nhà cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà và các công trình hạ tầng kỹ thuật,

Nhà đất, là những tài sản có giá trị hàng trăm triệu, thậm chí nhiều tỷ đồng. Do đó, khách hàng cần hết sức thận trọng khi giao dịch và tiến hành ký hết hợp đồng với người bán. “Bút sa gà chết”, chỉ cần một chút bất cẩn về các điều khoản cũng có thể dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý trong hợp đồng mua mà khách hàng cần biết.

Những điều cần lưu ý về hợp đồng mua bán căn hộ
Giá trị hợp đồng

Người mua cần rõ ràng những khoản chi phí phải thanh toán ngay từ đầu để tránh tranh chấp về sau. Có những trường hợp do không chú ý khoản mục này ngay từ khi ký